Föreningen för SUS – Kvinnoprojekt i Bangladesh

www.susisverige.se

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen startade 1993 för att stödja det framväxande kvinnoprojektet SUS i
nordöstra Bangladesh. Vårt arbete bygger på ömsesidiga personliga relationer.
Våra mål är att bidra till SUS utbyte med en internationell omvärld och
att ge ekonomiska bidrag till SUS utvecklingsarbete. Föreningen har drygt 100 medlemmar.

SUS står för Sabalamby Unnayan Samity. Det är bengali, och betyder i svensk översättning ungefär Organisationen för hjälp till självhjälp. SUS riktar sig främst till kvinnor och de allra fattigaste. Det är en fristående organisation (NGO), verksam i distriktet Netrakona, 16 mil norr om huvudstaden Dhaka.

KONTAKT

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh
Färgargårdstorget 38, 1 tr, c/o Kjell Johansson
116 43 STOCKHOLM
susisverige@gmail.com