Jordens Vänner

www.jordensvanner.se

Jordens Vänner (tidigare Miljöförbundet Jordens Vänner) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet.
Föreningen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

MJV för en samhällskritisk debatt och är miljörörelsens radikala röst. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt:
- för en ekologisk hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser
- med aktioner och projekt för ett miljövänligt och jämlikt samhälle
- för att förändra den ekonomiska världsordningen till att bygga på solidaritet och ekologisk hållbarhet

KONTAKT
Jordens vänner
Box 7048
402 31 Göteborg
Tel: 031-121808
Fax: 031-121817
E-post:info@jordensvanner.se

 

JV_logga