Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua

www.vfsn.se

Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN) består av lokalavdelningar och grupper i Sverige. Vi verkar i solidaritet med organisationer och grupper av människor i Nicaragua. Tillsammans förverkligar vi projekt av olika slag.
I Nicaragua är det övergripande målet att skapa en bättre livskvalitet och stärka folkliga organisationer. I Sverige sprider vi information, deltar i debatter och samlar in pengar.
I Nicaragua och Sverige drivs verksamheten av övertygelsen om att världen går att förändra, att global rättvisa är möjlig.
 

KONTAKT
Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua
VFSN

Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Tel: 08-642 08 81
vfsn@vfsn.se