· maria.bergstrand

Stadsodling vid Solidaritetshuset

Föreningen Framtidsjorden sköter odlingslådorna utanför Solidaritetshuset. Några lådor arrenderas av goda grannar.