Socialistiska Nätverket

https://www.facebook.com/SocialistiskaNatverket/

https://socialistiskanatverket.wordpress.com/
 

Socialistiska Nätverket är en förening som verkar för ett socialistiskt samhälle i vår tid. Våra medlemmar är aktiva på många olika håll; en del i arbetarrörelsens etablerade partier, några i sitt fackförbund och en del i fristående nätverk och organisationer. Vi är en öppen förening som tillåter olika åsikter och tendenser men våra grundsatser hittas vår principförklaring och våra stadgar. En lite längre, djuplodande text finns även i vårt politiska manifest: Dags för en 2000-talets socialism!. Dessa dokument revideras vanligtvis vid vårt årsmöte och vi välkomnar synpunkter och kommentarer.

Vi har för närvarande aktiva lokalgrupper i Dalarna, Gävleborg och Stockholm samt enskilda medlemmar i bland annat Östersund och Umeå.

KONTAKT
E-post:  socialistiskanatverket@gmail.com
se vidare hemsidan