Socialistisk Politik, Stockholmsavdelningen

Socialistisk Politik, Stockholmsavdelningen

Socialistisk Politik är en nationell förening som verkar som idéströmning eller tankesmedja för att åstadkomma en mer rättvis och jämlik värld. Vi har funnits under olika namn sedan 1971, och beslöt hösten 2019 att omvandla oss från en liten, partibyggande organisation till en partipolitiskt oberoende förening. Vi ingår i den socialistiska världsrörelsen Fjärde Internationalen. 

Medlemmarna i Socialistisk Politik har under alla år varit verksamma i olika sociala rörelser som kvinnorörelsen, miljörörelsen, solidaritetsrörelsen etc. Vi har också bedrivit ett långvarigt fackligt arbete på många arbetsplatser.
Socialistisk Politik ger ut veckotidningen Internationalen och tidskriften Röda Rummet, som innehåller längre,resonerande artiklar. Vi har också ett samarbete med Bokhandlarna Röda Rummet. 
Som medlemmar i Solidaritetshuset vill vi bidra till arbetet med huset, men också hålla seminarier och diskussion i olika angelägna samhällsfrågor. Vi samarbetar gärna med andra föreningar och välkomna om fler organisationer vill delta i seminarieverksamheten.
 
Kontakt:
Eva Nikell, ordförande
tel: 0721-998 500