Nordisk Hjälp

Nordisk Hjälp är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Organisationens främsta uppgift är att hjälpa flyktingar och nödställda människor och bekämpar fattigdom både med långsiktiga utvecklingsprojekt som är rättighetsbaserade och med akuta humanitära insatser som är behovsbaserade.

Nordisk Hjälp följer vid akuta insatser Röda Korsets koder i sitt internationella hjälparbete och följer Giva kvalitetskoden för att hålla bra standard på sitt arbete. Föreningen är också medlem i CHS för att hålla standard på sitt internationella arbete.

Föreningen har också verksamheter i Sverige och jobbar för samhällets nytta och för att hjälpa barn, ungdomar och utsatta människor, bekämpa rasis och våldsbejakande extremism, främja integration och hjälpa nyanlända.

Nordisk Hjälp har också en fadderverksamhet, där faddrar i Sverige är engagerade och hjälper barn i drabbade länder.

Läs mer om Nordisk Hjälp

Scheelegatan 13
212 28 Malmö

040 – 21 29 33
info@nordiskhjalp.com