Världslitteratur

Världslitteratur.se logo

Världsbiblioteket driver en särskild satsning på skönlitteratur från Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern i svensk översättning, för både barn och vuxna.

Se vidare portalen världslitteratur.se