Afrikagrupperna

Afrikagrupperna

Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en mer rättvis världsordning. Vi arbetar i fem länder i södra Afrika, Angola, Namibia, Sydafrika, Mocambique och Zimbabwe. Vi stöder lokala projekt som folken i samarbetsländerna själva bygger upp, och strävar efter att nå de mest utsatta grupperna i samhället, inte minst kvinnor och barn.  Verksamheten finansieras främst genom insamling och Sidabidrag.

KONTAKT
Afrikagrupperna 
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Tel (vxl): 08-442 70 60 
Fax 08-640 36 60
post@afrikagrupperna.se