Sameföreningen i Stockholm

Sameföreningen har allt sedan starten 1947 varit en viktig samlingspunkt för inflyttade, i Stockholm uppvuxna, och samer på tillfälligt besök i Stockholm.
”Föreningen har till uppgift att i Stockholm med omnejd, ta tillvara och befrämja samiska intressen i kulturellt, socialt och ekonomiskt hänseende, samt att arbeta för att sprida kunskap om samiska förhållanden. Detta skall ske under demokratiska former och enligt samisk tradition."

http://sameforeningen-stockholm.se

KONTAKT
Sameföreningen i Stockholm
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

info@sameforeningen-stockholm.se