Latinamerikagrupperna

www.latinamerikagrupperna.se

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika.

Vårt arbete bidrar till att personer som på grund av strukturella omständigheter lever i fattigdom och utanförskap får ökat inflytande över beslut som rör deras rättigheter.

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan vi stödjer den verksamhet som våra samarbetsorganisationer ser som angelägen för att uppnå verklig förändring.

I Sverige arbetar vi tillsammans med föreningens medlemmar för att lyfta våra samarbetsorganisationers frågor och synliggöra svenska aktörers agerande i Latinamerika.


KONTAKT
info@latinamerikagrupperna.se
Postadress:
Latinamerikagrupperna
Solidaritetshuset
Tegelviksgatan 40
SE-116 41 Stockholm