Kvinnor för Fred

http://www.kvinnorforfred.se/

Kvinnor för Fred är partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi arbetar för:

 • Demokrati och fred
 • Mänskliga rättigheter för barn, kvinnor och män.
 • Stopp för kärnvapen och kärnvapenprov.
 • Upprättande av kärnvapenfria zoner.
 • Kvinnors medverkan i konflikthantering.
 • Omställning från militär till civil verksamhet.
 • Stopp för vapenproduktion och vapenexport.
 • För en framtida fredskultur.
 • Ökat inflytande i alla fredsprocesser för FN och OSSE (Organisationen för Säkerhet och
  Samarbete i Europa).

Rusta för fred – rädda livet

KONTAKT
http://www.kvinnorforfred.se/om-oss/kontakta-oss/