Om oss

Ett levande centrum för solidaritetsarbete och opinionsbildning i omvärldsfrågor!
Här i Solidaritetshuset finns närmare ett 40-tal föreningar ur freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen. Genom Solidaritetshuset Ekonomisk förening, äger och förvaltar föreningarna byggnaden tillsammans. I huset finns föreningarnas kontor, mötes- och samlingslokaler samt ett Världsbibliotek som är öppet för alla.

Den K-märkta 1700-talsbyggnaden uppfördes ursprungligen som magasin till Barnängens textilfabriker, en miljö skildrat av Per Anders Fogelström i romansviten Vävarnas barn. Byggnaden har sedan början av 1980-talet varit hemvist för föreningar som jobbar med freds-, miljö- och solidaritetsarbete och en mötesplats öppen mot samhället.