Food Justice Sweden / Maträttvisa Sverige

www.fian.se   ...  .

FIAN står för Foodfirst Information and Action Network.
FOODFIRST - Ökad produktion av livsmedel inte är hela lösningen på problemet med hunger och undernäring. Vad som krävs är framför allt en omfördelning av existerande resurser, globalt och lokalt.
INFORMATION - För att värna rätten att försörja sig krävs fakta.
ACTION - Aktion, eller handling, är kärnan i FIANs arbete.
NETWORK - FIAN är ett globalt nätverk av individer och grupper som arbetar för sina och andras rättigheter.

FIAN har medlemmar i över 60 länder.

KONTAKT
FIAN Sverige
info@fian.se
08-643 93 47