Kontakt

STYRELSE kontaktuppgifter
________________________________

KANSLI / FÖRVALTNING

info@solidaritetshuset.se

Bengt Krantz (förvaltning)
bengt.krantz@solidaritetshuset.se

Susanne Bergholtz (ekonomi)
susanne.bergholtz@solidaritetshuset.se

Götz Dalberg (fastighetsskötsel / vaktmästeri)
fastighet@solidaritetshuset.se
 

Maria Bergstrand (världsbiblioteket, världslitteratur.se)
maria.bergstrand@solidaritetshuset.se

 

Nyhetsbrev

* obligatorisk