Palestinagrupperna i Sverige

www.palestinagrupperna.se

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation. PGS har till syfte att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till nationellt oberoende. I Sverige arbetar vi genom opinionsbildning och påverkansarbete. I Palestina och Libanon genom samarbeten och stöd till lokala projekt.


KONTAKT

Tegelviksslingan 20
116 45 Stockholm
08 - 641 72 88