Klimataktion

http://klimataktion.se/

En oberoende organisation som vill radikalisera klimatpolitiken och väcka engagemang i samhället. Föreningen ägnar sig åt att:

  • informera om klimatförändringarna och åtgärder mot dessa genom folkbildning, opinionsbildning, publicistisk verksamhet och påverkansarbete.
  • bedriva studier kring klimatförändringarna och rättvisa åtgärder mot dessa.
  • mobilisera människor till manifestationer och aktioner mot klimatförändringar och klimatförändrande verksamheter.
  • samverka tätt med andra organisationer, inte minst med den internationella klimatrörelsen, i syfte att nå gemensamma mål.

KONTAKT
http://klimataktion.se/kontakt/