2023-09-27 17:00 Draken i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Träff för Afrosvenskarnas seniorklubb

Klockan 17.00 träffas vi runt en soppa och planerar höstens verksamheter. Kanske datakurser, matlagning eller svamputflykt? Och vilka teman för samtalskaféerna?

Ni som redan nu vill ha hjälp med datorer, appar eller annat är välkomna redan från klockan 14.30!

 

2023-09-29 17:00 Draken i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Filmvisning: Pumans dotter

Filmvisning Pumans dotter. (Regi: Ulf Hultberg, Åsa Faringer). Om förföljelserna av mayabefolkningen i Guatemala. 

Åsa Faringer kommer att presentera filmen. 

Författaren Monica Zak som skrev boken Pumans dotter kommer att berätta om bokarbetet. 

2023-10-14 15:15 Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Höstkonferens - Svensk-kubanska föreningen

Höstkonferens från kl. 13.00

Intressanta programpunkter om läget i Kuba, Brysseltribunalen, m.m.  Deltagare avgift 100 kr.

Från kl 18:00 (fri entré) musik, sång, dans och middag (120 kr)

2023-10-19 17:00 Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Författarsamtal: Awes Ahmed Osman

2023-10-27 17:00 Draken i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Filmvisning - Svensk-kubanska föreningen

2023-11-09 17:00 Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Bokrelease: Sociala rörelser i 1980-talets Sverige

1980-talet har ofta beskrivits som ett decennium präglat av högervåg och nyliberalism, men decenniet innehöll även en rad proteströrelser som motsatte sig denna utveckling.

2023-11-17 17:00 Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Samtal: Demokratins behov av civil olydnad.

Fredagen den 17 november kommer aktivisten och freds- och konfliktforskaren Jörgen Johansen till Solidaritetshuset för att prata om socialt försvar och revolutionär ickevåldskamp som alternativ till krig.

2023-11-18 09:00 Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Fredsmässa

Fredsmässa 18-19/11

Mer info kommer

Arr: Kvinnor För Fred, Artister För Fred m.fl.

2023-11-24 17:00 Draken i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Filmvisning: Svarta Nejlikan

Svarta Nejlikan. Harald Edelstam ställs inför svåra ställningstaganden när han som nyutnämnd diplomat hamnar mitt i militärkuppen i Chile

Regi: Ulf Hultberg och Åsa Faringer. I rollerna: Michael Nyqvist.