Framtidsjorden

www.framtidsjorden.se

Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som stödjer initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund.
Nätverket har medlemsorganisationer i Latinamerika, Asien och Sverige som bedriver verksamhet i form av pilotprojekt, utbildning och information samt utbyten.
 

KONTAKT
Framtidsjorden
Solidaritetshuset
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Tel: 08-615 00 80
Fax: 08-615 00 90
kansli@framtidsjorden.se

framtidsjorden