Bli medlem

Är er förening intresserade av att ingå i en gemenskap med föreningar som arbetar för globala rättvisefrågor, fred m.m
Vi har ett föreningshus med möteslokaler, kontor, och ett bibliotek.

Ansök om medlemskap i Solidaritetshuset Ekonomisk Förening!
Kontakta Solidaritetshusets infocenter på  info@solidaritetshuset.se eller tel 079 0769 001

Medlemskap handläggs av styrelsen i augusti varje år, styrelsen beviljar eventuellt sedan en ansökan för att sedan fastställa medlemskapet på föreningsstämman i april.
Stadgar och ansökningsblankett finns nedan för utskrift men kan även beställas från kansliet.

STADGAR

ANSÖKNINGSBLANKETT