Bli medlem

Är er förening intresserade av att ingå i en gemenskap med föreningar som arbetar för globala rättvisefrågor, fred m.m
Vi har ett föreningshus med möteslokaler, kontor, och ett bibliotek.

Ansök om medlemskap i Solidaritetshuset Ekonomisk Förening!
Kontakta Solidaritetshusets infocenter på  tel

079 0769 001

.

Stadgar och ansökingsblankett finns nedan för utskrift men kan även beställas från kansliet.

STADGAR

ANSÖKNINGSBLANKETT