Sveriges Fredsråd

www.frednu.se

Sveriges Fredsråd är en paraplyorganisation som sedan starten 1946 varit en samlande kraft för olika fredsorganisationer i Sverige. Idag är ett 15-tal organisationer anslutna till Sveriges Fredsråd.
Tillsammans verkar de genom opinionsbildning och kunskapsförmedling, framför allt om kärnvapennedrustning, säkerhetspolitik och nedrustning nationellt och internationellt samt för ett starkt FN.
Sveriges Fredsråd arrangerar konferenser i frågor som rör fred och konfliktlösningar utan våld, den ökande militariseringen och FN-frågor.
Sveriges Fredsråd är medlem i International Peace Bureau - det äldsta globala fredsnätverket med säte i Geneve samt Abolition 2000.

KONTAKT
Sveriges Fredsråd
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Tel: 08-644 72 91
info@frednu.se