· maria.bergstrand

Refugees welcome # Solidaritetshuset

Solidaritetshuset avslutar på fredag 9 okt mottagandet av transitflyktingar, som pågått i snart tre veckor och organiserats av volontärer. På mycket kort tid ställdes 20 sovplatser i ordning i husets konferensrum. Vi kunde erbuda madrasser med lakan och täcken, hygienartiklar, kläder och skor, som solidariska människor och organisationer skänkt. Här kunde de duscha, äta, vila och kontakta familj och vänner. Dessutom ordnades tillgång till tolk, juridisk rådgivning och sjukvårdspersonal, liksom transporter  till och från centralstation, migrationsverket etc. Volontärer har funnits där dygnet runt, nya har rekryterats till arbetspass via facebook, där behov som uppstått annonserats och snabbt täckts. Sjukvårdspersonalen har haft en egen plats och organiserat ett eget schema. Grannar har också ställt upp och tvättat lakan och kläder i sina tvättstugor. Högtiden Eid har firats och konserter hållits.

Samtidigt med det stora engagemanget har man arbetat för att politikerna och staden  ska överta ansvar för situationen. Volontärerna har haft och kommer att ha möten med Stockholms stad och Länsstyrelsen, som nu kommer att ställa upp med vissa resurser. 

Solidaritetshusets styrelse har nu beslutat att stänga mottagandet.  
Fredag 9 oktober påbörjas avvecklingen och inga fler flyktingar tas då emot för natten. Under helgen 10-11 kommer sängar, madrasser, hygien- och sjukvårdsmaterial, kläder, mat och annat att överföras till andra boenden som kan ta över. Lokalerna kommer att städas och återställas för ordinarie verksamhet.