· maria.bergstrand

Vad händer i Venezuela?

Fredag 22 april kl 18 inbjuds till panelsamtal  och visning av en dokumentären Ett erkännande av skuld