· maria.bergstrand

Latinamerika i rörelse

Smtal om ett nytt politiskt läge i Latinamerika. Läs mer
Tid: Lördag 11 juni 9.15-15.30
Plats ABF Stockholm