· maria.bergstrand

Folksagoavdelning i Världsbiblioteket invigs 26/1

Janne Lundström, författare och och Celso Paco, musiker och berättare medverkar i program om Dilammasagor i Västafrika.