· maria.bergstrand

#LivUtanGift

Latinamerikagrupperna  lanserar kampanjen #LivUtanGift.  På många håll i Latinamerika finns inte möjligheten att leva giftfritt genom att  välja bort livsmedel med skadliga kemikalier. Där är gifterna ständigt närvarande - i jorden, i vattnet och i luften. Småbrukare, urfolk och lantarbetare ser familjemedlemmar bli sjuka och förlorar sin inkomst när deras grödor förstörs av gifter. 
Människor på den latinamerikanska landsbygden måste få möjlighet att påverka beslut som rör deras rättigheter och vi i det globala nord måste ta ställning för en hållbar miljö och människors rätt till ett liv utan gifter.