· Atti

Solidaritetshuset 40 år

I 40 år har vi tillsammans med olika föreningar i huset arbetat med frågor kring demokrati, rättvisa, miljö, klimat och jämlikhet. Det firar vi med olika program, event och föreläsningar under året. Håll utkik! Ladda ner kampanjmaterial här!