· viktor.eckert

24/4 - Föreläsning: Vad händer i USA?

Välkomna på föreläsning i Världsbiblioteket den 24 april när Socialistisk Politik har besök från USA.

Blir Trump president igen? Vad skulle det innebära? Finns det någon radikal opposition inom Demokraterna? Eller utanför?


Möt Dan LaBotz och Sherry Baron, två amerikanska socialister på besök i Sverige. Dan LaBotz är historiker som har skrivit mycket om Mexiko och om amerikansk fackföreningsrörelse.,
Sherry Baron är arbetslivsforskare som fokuserar på hälsofrågor hos arbetare i gig-ekonomin. Hör deras röster om USA idag.

 

Arrangör: Socialistisk Politik