· viktor.eckert

9/11 - Bokrelease: Sociala rörelser i 1980-talets Sverige + Anti Capitalist Interventions in Complex Urban Systems

Välkomna på en kväll med dubbla aktiviteter:
- Release av boken Social Movements in the 1980s Sweden
- Samtalet Anti Capitalist Interventions in Complex Urban Systems med Miguel Robles-Durán

 

Sociala rörelser i 1980-talets Sverige

1980-talet har ofta beskrivits som ett decennium präglat av högervåg och nyliberalism, men decenniet innehöll även en rad proteströrelser som motsatte sig denna utveckling. Sociala rörelser som antikärnkraftsrörelsen, fredsrörelsen, miljörörelsen och husockupationsrörelsen protesterade och motsatte sig samhällsutvecklingen. Dessa rörelser har hittills sällan belysts i forskningen.

I den nyutkomna antologin Social Movements in the 1980s Sweden. Contention in the Welfare State behandlas några av de sociala rörelser som var aktiva på 1980-talet och dessas relation till högern och välfärdssamhället och utblickar görs även till en europeisk kontext. På bokreleasen presenterar en av bokens redaktörer antologins tema och några av bokens författare presenterar sina kapitel om 1980-talets protester och aktörerna bakom, husockupationer, mötet mellan punk och anarkism samt hyresstrejkerna som försvann.

Medverkande: Jenny Jansson, Katrin Uba, Dominika V. Polanska, Markus Lundström, Hannes Rolf och Helena Hill

Boken finns att läsa gratis i sin helhet via denna länk: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-27370-4

 

Anti Capitalist Interventions in Complex Urban Systems

Välkommen till en presentation av urbanisten och urbanteoretikern Miguel Robles-Durán. Han kommer att presentera två initiativ och diskutera historien, teorierna, forskningsfrågorna, interventionerna och utmaningarna med att arbeta som antikapitalist i relation till en samtida utveckling inom politik och stadsutveckling.

Grundad i Karl Marx teorier, David Harveys teori om ojämn geografisk utveckling och hans egen revidering av idén om ”Unitary Urbanism”, grundade Miguel Robles-Durán Urban Front tillsammans med David Harvey 2019. Urban Front är en transnationell plattform som tillhandahåller forskning, kunskap och utvecklingsstöd till progressiva offentliga och sociala sektorer som konfronterar kritiska urbana komplexiteter med insatser mot social och miljömässig rättvisa. Cities to Come Institute är en New York City-baserad plattform för kunskapsproduktion kopplat till urban aktivism och syftar även till att sammanföra erfarna och kraftfulla rörelsebyggare från många olika världar för att forma rättvisa, medkännande och rättvisa städer.

Evenemanget presenteras av IASPIS i samarbete med Solidaritetshuset och i samband med lanseringen av boken Sociala rörelser i 1980-talets Sverige. Strid i välfärdsstaten, med bidrag av Jenny Jansson, Katrin Uba, Dominika V. Polanska, Markus Lundström, Hannes Rolf och Helena Hill.

Miguel Robles-Durán är en urbanist med expertis inom design och analys av komplexa urbana system och urban politisk ekologi. Han är professor i urbanism och programansvarig för urbanprogrammen på The New School / Parsons School of Design i New York City. Han är en av grundarna av Urban Front, en transnationell plattform med fokus på att hjälpa progressiva offentliga och sociala sektorer att hantera kritiska urbana frågor. Han är också medgrundare av Cohabitation Strategies (CohStra), ett ideellt kooperativ för socio-spatial design och utveckling baserat i New York City och Rotterdam.

 

Kvällens andra halva kommer att hållas på engelska.

Ingen föranmälan

Fri entré

Välkomna!