5 september

Föreningen Framtidsjorden sköter odlingslådorna utanför Solidaritetshuset. Några lådor arrenderas av goda grannar.

13 augusti

Världsbibliotekets två seminarier på Ⓐ Bookfair:
10:30 – 11:30: Dataskydd och rätten till självbestämmande och
16:00 – 17:30: Frihetens rike – wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

Sidor