Ett enat, fritt och demokratiskt Israel/Palestina — är det en möjlighet eller ren utopi?

Datum: 
2024-03-13 18:30
Plats: 
Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Eld upphör NU! Stoppa blodbadet i Gaza!

Ett enat, fritt och demokratiskt Israel/Palestina — är det en möjlighet eller ren utopi? Ett samtal med Ammar Makboul, Håkan Blomqvist och Dan Israel.

 

1,7 miljoner Gazabor befinner sig på flykt. En miljon barn drabbas av svåra fysiska och psykiska skador. Det saknas mat, rent vatten, sanitet. Flyktingarna bor i eländiga nödbostäder och infektionssjukdomar grasserar. Förstörelsen av byggnader och infrastruktur är massiv.

Ett omedelbart eldupphör och en permanent vapenvila är första steget för att förhindra ett fullbordat folkmord och ge människor och samhällen en chans till återhämtning. Finns det någon framtida lösning på ockupation och övergrepp i Israel/Palestina? Kommer israeler/judar och palestinier någonsin att kunna leva tillsammans i fred, med frihet och lika rättigheter för alla?

Ett demokratiskt, sekulärt Palestina för både judar och araber eller en tvåstatslösning - kan något av alternativen bli möjligt och vad krävs i så fall på plats och av omvärlden?

Hur ska freds- och solidaritetsrörelser i Sverige bemöta den antisemitism och islamofobi som vi sett på senare tid? Kan man kritisera sionismen utan att vara antisemit? Är fördömanden av Hamas styre i Gaza ett grundskott mot den palestinska befrielserörelsen? Hur bidrar vi till att samla en bred antikrigsrörelse som förmår få slut på bombningar och förstörelse och bana väg för fred?

Kom och samtala om dessa frågor på ett öppet möte onsdag 13 mars kl 18.30 i Världsbiblioteket, Solidaritetshuset.

Inbjudna deltagare är:
Dan Israel, bokförläggare och debattör.
Ammar Makboul, svensk-palestinier med mångårig bakgrund i freds– och solidaritetsrörelsen.
Håkan Blomqvist, historiker och föreläsare som bland annat forskat om den judiska arbetarrörelsen.

Arr: Socialistisk Politik, Stockholm