Följeslagare bland fåraherdar och bosättare

Datum: 
2022-10-04 18:00
Plats: 
Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Yvonne Fredriksson har under våren 2022 varit följeslagare i South Hebron Hills på södra Västbanken. Ett uppdrag för Sveriges kristna råd och Kyrkornas världsråd, genom det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI.

Under sin tid som följeslagare har hon dagligen mött palestinska fåraherdar och bönder men även israeliska bosättare och soldater och hon har upplevt den befogade oron för fördrivning som palestinierna i det området tvingas leva under. Hon har även mött israeliska aktivister som aktivt visar sitt stöd för en befolkning under ockupation.

Välkommen att lyssna till hennes berättelse!

Arr: Palestinagrupperna i Sverige, Stockholmsavdelningen i samarbete med Världsbiblioteket

Programmet ingår i en serie arrangemang
under Solidaritetshusets 40-års jubileumsår 2022