Husfika och avtackning för Maria Bergstrand

Datum: 
2023-12-06 15:00
Plats: 
Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Efter många år som samordnare och bibliotekarie för Solidaritetshuset har Maria under året lämnat facklan vidare. Vi bjuder in våra medlemmar till mingel och avtackning i Världsbiblioteket med dryck, tilltugg och god stämning tillsammans med andra organisationer i huset! Onsdagen den sjätte december mellan 15 och 16.30.

Det ger också tillfälle för Maria att berätta en del om det som varit och föra arvet med Världsbiblioteket vidare och annat spännande utåtriktat solidaritetsarbete i huset vidare till husmedlemmar av idag.

Anmäl gärna om du kan komma på avtackningen senast tisdagen den 28 november, maila till: info@solidaritetshuset.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, genom Berit och Julia