Storytelling som teambuilding

Datum: 
2019-02-25 18:00 till 20:30
Plats: 
Solidaritetshuset -mötesrum Draken, Tegelviksgatan 40, buss 2, 66, 57

Co-creative storytelling, eller samskapande storytelling, är en metod för att medvetandegöra det kollektiva berättelseskapandet som sker inom alla företag och organisationer. Workshoppen brukar leda till:

  • Nya idéer kring en verksamhet

  • Ökad gruppsammanhållning

  • Brukar upplevas som rolig för deltagarna

Workshopen leds av Ola Claësson, författare och kursledare inom storytelling.

Efter en kortare introduktion, fortsätter kvällen med en rad gruppövningar, för att lära ut hur samskapad storytelling kan användas i praktiken inom en verksamhet. Det sker enligt en metod som gör det enkelt att skapa berättelser tillsammans.

Workshopen passar de flesta som är intresserade av utveckling inom grupper, företag och organisationer.

Tid: Måndag, 25 Februari 2019   kl 18:00 – 20:30
Plats: Solidaritetshuset, lokal Draken Tegelviksgatan 40, Stockholm.

Pris: Gratis för föreningar i Solidaritetshuset.  Övriga: 100 kr
anmäl till hej@olaclaesson.se

Kursansvarig: Ola Claësson, Story Tree. Läs mer på www.storytree.se.
                                             

                                                               
                                                                     
Missa inte detta!