Vårt behov av tröst – fredskultur och psykisk (o)hälsa

Datum: 
2024-03-11 18:00
Plats: 
Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Det är uppenbart så att krig och konflikter leder till psykiskt lidande, och nu är det svårt att känna hopp, för vi indoktrineras med en krigsretorik och just därför är fredskultur värt att kämpa för och så viktigt att utöva.

 

"I tider utan hopp finns det inget värre fängelse än framtiden" sade Olof Palme i sitt tal på Almedalsveckan 1977. 

 

Föreningen Nordisk hjälp och Artister för fred bjuder härmed in er till ett öppet möte i Solidaritetshuset, den 11/3, kl 18.00 där Hans Andersson presenterar det pilotprojekt vi fått finansierat av Åke Wibergs stiftelse, för en diskussion om hur detta tema ska kunna utvecklas.

Daniel Östersjö och Elin Lyth spelar något av hans tonsättning av Dagermans text.

Hans Andersson framför några sånger till akustisk gitarr, visar ett bildspel och berättar om projektet.

Projektet har sin utgångspunkt i Stig Dagermans text, för att inte säga tes, att vårt behov av tröst är omättligt. Vi riktar oss till barn och ungdomar, med syfte att utveckla verktyg som stärker dem i en tid då krigsretoriken flödar, våldet ökar i samhället och allt fler ungdomar lider av psykisk ohälsa. Vi ser fredskultur som en väg till ökad psykisk hälsa. Krigshot, terror och våld inte bara är illa nog i sig, utan också en källa och en orsak till psykiskt lidande.

Vårt långsiktiga syfte är att bryta det Tabu som råder i många traditionella kulturer, och gör det svårt för ungdomarna att prata om sina problem, om de mår dåligt och känner sig deprimerade, samt att etablera ”trygga rum” där ungdomar kan samtala med utbildade volontärer om psykiskt lidande, ohälsa och sjukdomar, och informeras om vart de kan vända sig för att få professionell hjälp och stöd.

 

Skicka gärna in tankar och synpunkter, idéer och förslag på fortsatt verksamhet och utveckling av en strategi för arbete med psykisk (o)hälsa och fredskultur.

Arr: Nordisk Hjälp och Artister för Fred