Konsten i Solidaritetshuset

 

 

URKRAFT. Stenskulptur av vätögranit på gården av Ralph Praming. Till Solidaritetshusets 25-års jubilieum. "Likt inlandsisen har en oerhörd kraft i vår tid vridit och ändrat stenblockets övre del ur dess ursprungliga riktning." 

Skulpturen höggs våren 2007 ute på Vätö Senhuggeri. Stenen är uttagen ur samma bergområde, Vätögraniten, som kring förra sekelskiftet svarade för leveranserna av beklädnadssten till bl a  Riksdagshusets och Operans fasader samt till brovalven över Kungsgatan. Vätögraniten är en ljusgrå till grå/rosa medelkornig granit ca 1,4 miljarder år gammal.

 

EN JORD – ETT UNIVERSUM. Bonad gjord av Ulrika Johansson från Chilekommitén. Deposition till Solidaritetshusets bibliotek 1986. Ulrika Johansson var med och grundade Chilekommitéen som kom till huset 1971 - en av de första föreningarna som var med.

 

HUSET. Praktikanter från Nyckelviksskolan gjorde ett konstprojekt 2002- och konstruerade bl a Huset, med tak som går att lyfta och förvara foldrar och broschyrer i.

 

FOLKRÄTTSMUREN. 500 svenskar har hittills signerat en träkloss och på sätt varit med om att bygga en 360 meter lång ”Folkrättsmur”. Den svenska delen började bli till i februari 2005. 

https://www.svenskafredskommitten.nu/ Genom att signera en byggsten samtycker du till innehållet i ett ”Öppet brev” som är ställt till samtliga regeringschefer och FN-ambassadörer i världen. Folkrätten fördömer våldsanvändning och kärnvapen. Folkrättsaktionen är ursprungligen en idé av elever och elevrepresentanter på nio gymnasieskolor i tyska Heidelberg men har fått flera stödorganisationer. Aktion Völkerrecht i samarbete med: Mayors for Peace Borgmästare för fred, DGVN Tyska FN-Förbundet, DFG-VK Tyska Fredssällskapet- Förenade värnpliktsmotståndare, Gensuikin Japan Congress against A- and H-Bombs, Greenpeace, INESAP International Network of Engeneers and Scientists Against Proliferation, IPPNW Internationella läkare för att förhindra ett kärnvapenkrig Svenska Fredskommittén.
Var har ”Folkrättsmuren” rests? Den svenska delen började bli till i februari 2005. Muren byggs upp i Central Park i New York i maj 2005. Anledningen är NPT-konferensen, en konferens som vart femte år ska granska Ickespridningsavtalet. Dagen innan konferensen börjar, den 1 maj, tågar 40 000 demonstranter mot Irakkriget och kärnvapen genom Manhattan. 6 augusti reses Folkrättsmuren i Hiroshima med anledning av att 60 år gått sedan USA bombade två japanska städer med atombomber. 9 augusti står Folkrättsmuren i Nagasaki.
Och fortsättningen? Muren kommer att resas 22-28 juni 2006 i Vancouver i Canada under World Peace Forum; 3-4 juli i Haag i Holland framför Internationella Domstolen. 10 år har gått sedan domstolen på en förfrågan av FN förklarade kärnvapen som brott mot folkrätten; 6-7 juli i Bryssel utanför EU-parlamentet med anledning av en konferens med ickestatliga organisationer; 6-9 augusti i Hiroshima och Nagasaki vid årsdagarna för atombombningarna.

 

COLOR CUBANO fotokonst av Ewa Stackelberg. 6 st tavlor i huset. Från utställning 2012. Visades på Etnografiska 1993. På Drakens Dag 24 maj 2014 invigde Svensk-Kubanska en stor fotoutställning i Solidaritetshuset i Stockholm, 20 år efter att utställningen visades på Etnografiska museet i ett samarbete mellan fotografen Ewa Stackelberg och socialantropologen Mona Rosendahl. Det var en stor händelse i det mörker som rådde 1994, det värsta året i den ekonomiska kris Kuba försattes i genom den dubbla blockaden efter Sovjetblockets kollaps. Utställningen speglade kubanernas överlevnadsförmåga och viljan att aldrig ge upp, mot alla odds.

 

NÄTDRAKEN i taket (foajen) gjord i nät. När var hur? Framtidsjorden praktikanter - mer info här! 

 

DRAKUTSTÄLLNING i montern. Drakar från olika delar av världen. Här finns bl.a en drake av metalltråd från Sydafrika. Vi tar gärna emot drakar från jordens alla hörn!

 

SKUGGSSPELSDRAKE från Java ovanför montern. Skuggspel uppstod i Indien ca 200 f.Kr. och spreds med hinduismen till Sydöstasien. Skuggspelsfigurer skärs ut ur tunn djurhud, målas och perforeras i intrikata mönster. Lemmarna är ledade och sätts i rörelse av stickor, som manipuleras av den bakom duken dolde spelaren. De var ursprungligen nära förbundet med förfädersdyrkan, religiösa riter, magi och exorcism. (Wikipedia)

 

PAPEGOJGRUPP. Från Ecuador, gjord i balsaträ. Skänkt av UBV/Latinamerikagrupperna. 

 

GIRAFFENS RESA.  Maria Bergstrand köpte den till biblioteket under ett bibliotekarieutbytesprojekt i Sydafrika anordnat av Bis, Bibliotek i Samhälle. 
Efter ett tag upptäckte vi trämjöl och att små djur började äta upp den inifrån. Vår rådige fastighetsskötare Stefan lade den på taket i vinterkylan - varefter den glömdes bort. Tills en granne en dag ringde: "Det finns en giraff på ert tak!"

 

HISTORISKA FÖNSTRET

1. SOLidaritets-dagen Öppet hus den 13/2 1988. Program med bla  Carl Tham: "De enskilda organisationernas betydelse för biståndet" och Sara Lidman: "Svenka solidaritetsrörelsens historia".

2. Solidaritetshuset 1988. 

3. Karl-Gunnar Norén, ISAK (Isolera Sydafrika Kommitten), vid skrivbordet

4. Världshuset restaurang på bottenvåningen bjöd på mat och underhållning. 1988

5. Solidaritetshuset 1988. Bilen - var det kanske Kolas - mannen som drev tryckeriet i huset?

6. Aktivister. Dick-Urban, Christer och Georg i det provisoriska fika (& smul-) rummet, det blivande ARO- och sammanträdesrummet.
Philip Wahren, Afrikabulletinens redaktör. 30 okt 1982.

7. Sara Lidman talar på mötet 13/2 1988 om Apartheid och Svenka solidaritetsrörelsens historia.

8. Affisch - Barnängens Världsbiblioteket invigs januari 2001 med roligt program och nya Draken-loggan finns med. 

9. Sven Hallonsten, Véronique Tadjo och Mats Kempe samtalar inför litteraturprogram i Världsbiblioteket 2008. 

10. Cecilia Malmgren, UBV Latinamerikagrupperna håller i ett studiebesök för skolungdomar. Oktober 2004.

11. Spännande ljusintstallation i biblioteket, vår grannes examensarbete i ljusdesigutbildning, KTH, 2006

12. Några dagisbarn på besök i Världsbiblioteket. Maria Stenmark, bibliotekarie tar emot.

13. Drakfest. Återkommande event varje år i maj. Detta år bl a på scenen: Låt & Leklaget, 2008

 

PROTESTERNA I SANITIAGO DE CHILE 2019.
Tavla. Gåva av konstnären Daniel Sepúlveda 2020. Text på baksidan: Tack för stödet till den chilenska konsten! All kärlek till Solidaritetshuset och dess medlemmar (integrantes).