· andersju

Missa ej Anders, Amelia, Arwid

Världsbibliotekets två seminarier på Ⓐ Bookfair:
10:30 – 11:30: Dataskydd och rätten till självbestämmande och
16:00 – 17:30: Frihetens rike – wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

Dataskydd och rätten till självbestämmande
Spårning och insamling av information om dig sker hela tiden – ofta utan att du vet om det, och ofta av företag som du inte ens känner till. Lär dig om hur du spåras, hur ditt liv kartläggs och vad du kan göra för att undvika det – eller varför det kan vara omöjligt att undvika det utan politisk förändring. Vi pratar om dataskydd och varför det kan vara både ett gemensamt ansvar och för det gemensammas bästa.
TALARE: Amelia Andersdotter (Dataskydd.net) och Anders Jensen-Urstad (Dataskydd.net, Världsbiblioteket)

Frihetens rike – wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen
Är "peer production" ett komplement eller alternativ till kapitalismen? Arwid Lund försöker besvara frågan genom att studera svenska wikipedianers syn på det hela.
TALARE: Arwid Lund (doktorand vid ABM institutionen, Uppsala universitet, tidigare Världsbiblioteket)