· maria.bergstrand
Foto: Martin Österlin (beskuret)

Kuba - fotoutställning 4/4-3/5

Foton av Martin Österlin om Kuba med bl.a. bilder från Första Maj-firandet i Kuba.
Lokal: Drakensalen /Solidaritetshuset